Přejít k obsahu

Teambuilding a adrenalin

Firemní akce a teambuilding

Pokud má být teambuilding opravdu team-building, většinu aktivit, úkolů, zážitků a hodnocení směřujeme k zařazení co možná největšího množství týmových prvků.

Jednotlivec sice může pomocí svojí individuality mnohdy zcela zásadně ovlivnit výsledek pracovního nebo sportovního kolektivu, ale týmový duch a spolupráce je ve všech oborech lidské činnosti zásadním aspektem. Teambuilding pak dokáže ze skupiny lidí vytvořit opravdový team.

Motivace a duch týmu je jedinečná schopnost, jak ovlivnit jedince ze svých řad a přináší skvělé výsledky. Tyto aspekty budeme rádi konzultovat při osobní schůzce se zadavatelem teambuildingu.